Instellingen

Bijgewerkt door Silvio Di Mattia

Voordat een evaluatieformulier kan ingevuld worden, moet je een evaluatietype aanmaken. Deze bestaat uit verschillende categorieën en vaardigheden en elke vaardigheid is gelinkt aan een waardelijst (sterwaardering / score / selectie). Om een evaluatietype aan te maken ga je best op de volgende manier te werk:

 1. Waardenlijsten
 2. Evaluatietype
 3. Categorieën & vaardigheden

Waardenlijsten

Er zijn 3 mogelijke type waardenlijsten:

 • Sterwaardering: Evalueren op basis van sterren (kwantitatief)

 • Score: Evalueren op basis van vooraf ingestelde scores (kwantitatief)

 • Selectie: Evalueren op basis van woorden (kwalitatief)

Om een nieuwe waardenlijst te maken, klik je heel eenvoudig op de groene 'Toevoegen' knop. Geef je waardenlijst een omschrijving en selecteer het type waardenlijst.

Na het toevoegen van een nieuwe waardenlijst kan je op de naam klikken en zal er aan de rechterkant een nieuw kader tevoorschijn komen. Daar kan je specifieke waarden of scores toevoegen/aanpassen. Een waarde kan bijvoorbeeld gaan van slecht tot zeer goed of kunnen verschillende aspecten van het voetbal bevatten zoals uitvoetballen, kopspel, scoren.

Evaluatietype

De evaluatietypes zijn onderverdeeld in verschillende groepen:

 1. Speler
 2. Doelman
 3. Scouting
 4. School
 5. Staff

Voor het aanmaken van een nieuwe evaluatietype kan je klikken op de groene knop 'Toevoegen'. Er zal een pop-up verschijnen waarin je de titel van het evaluatieformulier kan toevoegen. Dit kan bovendien in verschillende talen indien er op de club meerdere talen worden gesproken.

Categorieën & vaardigheden

De volgende stap is om verschillende categorieën aan te maken, hieronder zullen vervolgens alle vaardigheden terechtkomen per categorie (bijvoorbeeld: Techniek). Door een nieuwe categorie toe te voegen dien je te klikken op het evaluatietype die je wilt gebruiken en vervolgens op de groene 'Toevoegen' knop.

Je kan een categorie ook een wegingsfactor geven. Door een waarde in te vullen kan je aangeven dat deze waarde x aantal keer meer waard is dan een standaardwaarde. Bijvoorbeeld: als je voor categorieën 'Mentaal' & 'Fysiek' waarde 1 ingeeft en voor 'Techniek' waarde 2, dan zal de categorie 'Techniek' dubbel zo belangrijk zijn bij het totaalrapport tegenover 'Mentaal' & 'Fysiek'.

Eens er een categorie werd toegevoegd aan een evaluatietype kan je vaardigheden gaan toevoegen die de staffleden kunnen gebruiken voor de beoordeling. Bij het toevoegen van een vaardigheid kan je één of meerdere types gaan kiezen om de vaardigheid te beoordelen. Afhankelijk van het gekozen type kan je vooraf toegevoegde waardenlijsten gaan instellen.

Er zijn 9 verschillende types om een vaardigheid te beoordelen:

 1. Sterwaardering: Geeft u de mogelijkheid om een vaardigheid te beoordelen met sterren.
 2. Tekst: Geeft u de mogelijkheid om een reactie of feedback toe te voegen in een tekstvak.
 3. Sterkte - Zwakte: Geeft u de mogelijkheid om een speler te beoordelen a.d.h.v. een vooraf bepaalde lijst met waarden.
 4. Selectielijst: Geeft u de mogelijkheid om 1 of meerdere waarden te slepen in de voorziene ruimte.
 5. Spelsituatie: Geeft u de mogelijkheid om een spelsituatie na te tekenen (op veldje klikken) en bijhorende feedback te geven.
 6. Selectielijst (1 waarde): Verplicht de beoordelaar om slechts 1 waarde uit een vooraf bepaalde lijst met waarden te kiezen.
 7. Emoticons: Geeft u de mogelijkheid om één van de drie emoticons te selecteren (droevig - neutraal - blij).
 8. Video: Geeft u de mogelijkheid om een video te selecteren uit de Beeldbank.
 9. Score: Geeft u de mogelijkheid om een vaardigheid te beoordelen met een numerieke score.

Bij het toevoegen van een vaardigheid kan je ook kiezen of het beoordelingsveld verplicht is of niet voor de beoordelaar. Zowel de categorieën als de vaardigheden kunnen via de 3 lijntjes naast de benaming in de juiste volgorde worden geplaatst.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)