Instellingen

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Via de instellingen van deze module ga je het delen van data over platformen heen gaan beheren. In een eerste stap kan je gaan aangeven welke data je wenst te delen en welke niet. Door het vakje aan te vinken achter oefeningen, trainingen, tactieken en video's ga je ermee akkoord om deze data te delen. Gebruikers met de nodige rechten kunnen vervolgens deze data gaan delen met andere clubs.

Voor zowel oefeningen als tactieken kan je tevens gaan instellen dat deze automatisch worden gedeeld. Door op de blauwe knop achter het vinkje te klikken zal er aan de rechterkant een nieuw kader tevoorschijn komen. Je kan vervolgens gaan aangeven per categorie van de oefeningen of tactieken met wie je dit wenst te delen via de gele button achteraan. Naast een club kunnen dit ook groepen clubs zijn zodat je het bijvoorbeeld meteen met al je partnerclubs deelt.

Alle nieuwe en bestaande oefeningen of tactieken in verband met deze categorie zullen worden gedeeld met de ingevulde club of clubgroep. Bovendien is er een live synchronisatie tussen club A en club B, waardoor elke verandering die door club A wordt gemaakt, ook gesynchroniseerd wordt met club B.
Wanneer het vakje van het type wordt uitgeschakeld zal alles wat reeds gedeeld is, gedeeld blijven!


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)