Instellingen

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

In de instellingen van de medische module kan je bepaalde medische testen op actief of non-actief zetten. Wanneer je een medische test op actief zet, kan je ook bepalen voor wie deze medische test beschikbaar moet zijn:

  • Enkel staffleden: test zal beschikbaar zijn voor alle staffleden met het recht 'Consulteren van de medische gegevens'

  • Alle staffleden + spelers: test is beschikbaar voor alle staffleden met het recht 'Consulteren van de medische gegevens' en de spelers waarvoor de data is ingevoerd

  • Dokter + kinesist: test is beschikbaar voor alle gebruikers met het recht 'Bepaal medisch profiel' op dokter of kinesist

  • Dokter: test is beschikbaar voor alle gebruikers met het recht 'Bepaal medisch profiel' op dokter
Als je een bepaalde medische test op non-actief zet, kan je er ook geen data voor invoeren.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)