Instellingen - Vragenlijsten

Bijgewerkt door Silvio Di Mattia

Om vragenlijsten te versturen naar de spelers ga je als volgt te werk:

 1. Aanmaken van waardenlijsten
 2. Opmaken van vragenlijsten
 3. Inplannen van de vragenlijsten

Waardenlijst

Bij het aanmaken van een waardenlijst heb je de keuze tussen het type 'Score' of 'Aangepast'.

 • Score: Deze waarden zijn telkens gekoppeld aan een vaste numerieke waarde van 0 tot ... (in te vullen bij maximum). Op basis hiervan worden alle waarden aangemaakt (van 0 tot het maximale getal). Deze worden ook meteen gekoppeld aan de juiste kleurwaarde. Deze zijn vast en kunnen, met uitzondering van de naam, niet gewijzigd worden van waarde, kleur of van positie in de lijst.
 • Aangepast: Bij het toevoegen van een waardenlijst op basis van het type 'Aangepast' dien je alle waarden handmatig toe te voegen. Deze kan je vervolgens een kleur of een positie in de lijst toekennen.

Vragenlijst

Volgende velden dien je in te vullen bij het aanmaken van een nieuwe vragenlijst:

 • Naam van de vragenlijst.

 • Invullen door trainer?: Geef de trainer de mogelijkheid om dezelfde vragenlijst in te vullen voor iedere speler.

 • Vervalt na: Na deze tijdsperiode kan de speler de vragenlijst niet meer invullen.

Vervolgens dien je de vragen op te stellen op de volgende manier:

 • Categorie: Je hebt steeds de keuze om een vraag te linken aan één van de standaard categorieën (Belasting - Kwaliteit - Andere - Slaap - Hartslag).

 • Vraag: Door op de wereldbol te klikken kan je een vraag ingeven.

 • Type: Hier heb je de keuze tussen 'Waardenlijst' of 'Tekst'.
  • Waardenlijst: Het antwoorden op de vraag met één van de vooraf opgemaakte waardenlijsten. (Dit is steeds numeriek zodat er grafieken kunnen van gemaakt worden).
  • Tekst: Een open tekstveld waar de speler een vrij antwoord kan invullen.

Klik op de groene 'Vraag toevoegen' knop om een nieuwe vraag toe te voegen. Vragen kan je van positie veranderen door ze aan te klikken (via streepjes icoon) en te verplaatsen naar de gewenste positie.

Bij het verwijderen van een vragenlijst worden alle gegevens en ingevulde vragenlijsten verwijderd.
Invullen door trainer?

Indien je in het eerste gedeelte 'Invullen door trainer?' hebt aangevinkt dan kan je aangeven per vraag of de trainer deze ook dient in te vullen of niet.

Planning

Wanneer (en naar wie) je de vragenlijsten gaat versturen stel je vooraf in via deze tab.

 • Type: je hebt de keuze tussen 4 types:
  • Wedstrijd: Een vragenlijst dat je gaat opmaken voor een wedstrijd. De vragenlijst zal vervolgens uitgestuurd worden voor of na de wedstrijd die staat ingepland.
  • Training: Een vragenlijst dat je gaat opmaken voor een training. De vragenlijst zal vervolgens uitgestuurd worden voor of na de training die staat ingepland.
  • Andere/Slaapregistratie: Een vragenlijst die niet gekoppeld is aan een training of wedstrijd, maar waar je algemene informatie van de speler wil bekomen (gevoel, motivatie, vermoeidheid, ...). Deze vragenlijst zal steeds op een vast tijdstip worden verstuurd.

 • Vragenlijst: je hebt de keuze tussen één van de opgemaakte vragenlijsten.

 • Doelgroep: naar wie mag de vragenlijst verstuurd worden? Je kan hier een team of één (of meerdere) individuele spelers invullen.

 • Periode:
  • Training & Wedstrijd
   • Start & einde: Tussen welke periode dient de vragenlijst uitgestuurd te worden? Deze zal vervolgens op basis van je type (training of wedstrijd) telkens voor of na elke activiteit worden uitgestuurd.
   • Tijdstip: Hoeveel minuten voor of na de activiteit dient de vragenlijst verstuurd te worden?
  • Andere & Slaapregistratie: bij het type 'Andere' en 'Slaapregistratie' kan je geen tijdstip invullen, maar ga je dit dagelijks, wekelijks of maandelijks herhalen tussen de bepaalde periode.
   • Dagelijks: Vragenlijst zal elke dag verstuurd worden op een bepaald tijdstip
   • Wekelijks: Vragenlijst zal op de ingevulde dagen verstuurd worden op een bepaald tijdstip
   • Maandelijks: Vragenlijst zal op de ingevulde data van de maand verstuurd worden op een bepaald tijdstip


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)