Betaling toevoegen

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Wanneer je op een clublid doorklikt krijg je een overzicht van de betalingen van deze persoon. Je krijg hierin de details van de factuur te zien, maar ook de betalingen die reeds werden doorgevoerd. In het gedeelte 'Geschiedenis' krijg je ook meteen te zien wie de factuur naar het clublid heeft verstuurd, alsook wie de manuele betalingen heeft toegevoegd in het platform. Via de button linksboven kan je de factuur van het clublid ook bekijken en downloaden.

Betalingen via het online betalingssysteem Mollie worden automatisch aangepast in het platform. Hiervoor dien je als verantwoordelijke niets toe te voegen.

Via de groene button 'Betaling toevoegen' onder het gedeelte 'Afbetalingsplan' kan je een manuele betaling gaan toevoegen voor het clublid. Hier kan je aangeven wat het bedrag is, wanneer de betaling werd ontvangen, alsook een opmerking toevoegen betreffende de betaling. Via Transactietype geef je aan hoe je de betaling hebt ontvangen.

Via de blauwe button 'Opnieuw verzenden' onder het gedeelte 'Afbetalingsplan' kan je het betalingsverzoek opnieuw verzenden naar het clublid. Dit zal achteraf ook meteen verschijnen onder de tab 'Geschiedenis'.

Via de rode button 'Crediteer' kan je een factuur gaan crediteren wanneer het clublid de factuur niet hoeft te betalen. Een overzicht van alle gecrediteerde facturen kan je terugvinden in het overzicht bij de tab 'Creditnota's'.

Wanneer je een creditnota gaat aanmaken is dit altijd op het totale bedrag van de factuur.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)