Financieel

Bijgewerkt door Amber De Smet

Via deze pagina kan je de nodige informatie toevoegen die je wilt gebruiken voor het opmaken van inkomstenposten in de module Financieel, dit zowel voor betalingen met automatische opvolging als zonder.

Boekjaar

Door op de groene 'Toevoegen' knop te klikken, kan je een nieuw boekjaar aanmaken. Je zal hier steeds een begin- en einddatum moeten ingeven. Hierdoor kan je achteraf in de module 'Financieel' elke inkomstenpost linken aan een bepaald boekjaar. Elke factuur van die inkomstenpost zal dus steeds gelinkt zijn aan dat boekjaar. Ongeacht wanneer je een betalingsverzoek uitstuurt, hoe vaak je een betalingsverzoek uitstuurt, wanneer er betaald wordt, ....

Rekeningnummer

Hier voeg je alle informatie over het rekeningnummer toe. Deze informatie zal ook toegevoegd worden in de factuur.

Je kan meerdere rekeningnummers toevoegen zodat je deze kan gebruiken voor verschillende departementen om inkomstenposten op te maken van verschillende activiteiten zoals lidgeld, voetbalkampen, eetfestijn, ...
Van zodra je een rekeningnummer koppelt aan een departement kan deze niet meer verwijderd worden!

BTW tarief

Indien je BTW wilt toevoegen aan je inkomstenpost kan je deze via hier toevoegen. Deze worden dan meegerekend op het bedrag. Bij het aanmaken van een departement heb je de keuze tussen de verschillende BTW-tarieven die je hierin hebt opgemaakt. Dit gedeelte is niet verplicht indien je facturen wilt uitsturen zonder BTW.

Departementen

Informatie

Een departement ga je aanmaken om vervolgens als basis te gebruiken voor je inkomstenpost. Hierin ga je het rekeningnummer, BTW tarief (niet verplicht), de template (niet verplicht) aan linken dat je vooraf hebt ingesteld.

Betalingsherinnering

De termijn waarbinnen een betaling moet worden verricht. Je kan ervoor kiezen om één of twee herinneringen in te stellen, die automatisch worden verstuurd op basis van het aantal geregistreerde dagen en de uiterste betaaldatum. Clubleden die de factuur nog niet hebben betaald, ontvangen automatisch een herinnering met de factuur als bijlage.

Wijzigingen aan een departement zijn enkel zichtbaar in nieuwe inkomstenposten.

Transactietype

Bij het toevoegen van manuele betalingen kan je hier telkens een transactietype aan toevoegen. Deze ga je hier vooraf definiëren.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)