Inkomstenpost aanmaken

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Elke club heeft inkomsten nodig om de club draaiende te houden. Deze inkomsten kunnen afkomstig zijn van fans (via tickets) maar ook van clubleden (via lidgeld, kledij, deelname aan activiteiten, ...). Deze inkomsten kunnen opgevolgd worden via de 'Inkomstenpost' tab in de Financiële module.

U kan een nieuwe inkomstenpost toevoegen door op de groene 'Inkomstenpost toevoegen' knop te klikken. Kies het departement (dat u vooraf via Controlepaneel > Instellingen > Financieel hebt toegevoegd) en vul de nodige informatie in. Via de tab 'Leden toevoegen' kan je vervolgens clubleden selecteren waarvoor de inkomstenpost dient en die de club dus een bedrag verschuldigd zijn.

Informatie

  1. Naam inkomstenpost: De naam die zal gebruikt worden bij het versturen van de communicatie naar de clubleden alsook in de factuur zelf.
  2. Totaal excl. BTW: Het totaalbedrag voor je inkomstenpost. Indien je in het departement een BTW-tarief hebt toegevoegd, zal dit automatisch worden ingevuld in 'Totaal incl. BTW'. Indien je geen BTW-tarief hebt ingevuld zal het bedrag gekopieerd worden van 'Totaal excl. BTW' en zal er dus ook geen BTW worden meegerekend in de facturen.
  3. Datum: De datum die op de factuur zal worden weergegeven.
  4. Betalingstermijn (in dagen): Binnen hoeveel dagen de clubleden ten laatste de factuur dienen te betalen. Deze datum zal ook worden weergeven op de factuur. Deze is vooraf automatisch ingevuld op basis van de betalingstermijn dat je ingaf in het departement zelf.
  5. Beschrijving voor de ontvanger: Extra informatie betreffende de factuur/inkomstenpost die je kan toevoegen en dat ook zal worden weergegeven op de factuur.
  6. Activeer online betalingen: Dit is enkel zichtbaar indien het departement gelinkt is aan een Online betaling. Indien je het aanvinkt kunnen clubleden online betalen, zoniet dien je alles manueel in te geven.
Zodra er een betalingsverzoek is verstuurd naar een clublid kan je de inkomstenpost niet meer aanpassen!

Leden toevoegen

In deze tab kan je clubleden gaan toevoegen aan de inkomstenpost, dit kunnen zowel spelers als staffleden zijn. Via de people-selector kan je zowel individuen, teams, groepen als staff toevoegen aan de inkomstenpost.

Bij het toevoegen van leden aan je inkomstenpost is de onderverdeling 'Speler' alle spelers van dat team. Wanneer je gaat kiezen voor 'Team' zijn dit zowel de spelers als de staffleden van dat team.

Preview inkomstenpost

Via de blauwe button 'Preview' naast de naam van de inkomstenpost kan je een overzicht bekijken van de inkomstenpost zelf. Hier krijg je alle algemene informatie van de inkomstenpost, alsook aan wie de factuur wel of niet werd verstuurd.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)