Ontvangen

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Via deze tab kan je een overzicht bekijken van de data dat je ontvangen hebt van andere clubs. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen beschikbare data en geaccepteerde data. Je ziet naast de status ook op welke datum het gedeeld is, door wie, wat de vervaldatum is en de titel. Bij video's wordt ook de duur van de video weergegeven. Bovendien kan je zelf de sortering van deze tabel gaan bepalen.

Bij de beschikbare data heb je de mogelijkheid om de data te gaan accepteren of te verwijderen. Aan de hand van de groene 'Accepteer' button kan je ervoor kiezen om de ontvangen data in je eigen platform te plaatsen. Via de rode 'Verwijder' button kan je ervoor kiezen om de ontvangen data niet te accepteren.

Als je een ontvangen video accepteert dan zal de duur van deze video afgetrokken worden van je videoplan. Let dus op dat je genoeg ruimte hebt in je huidig plan.

Wanneer je in het overzicht van de beschikbare data op de titel klikt dan opent er zich een popup waar je de data eerst kan bekijken of downloaden alvorens toe te voegen aan je clubplatform.

Indien een club gedeelde data met jullie platform verwijdert, dan zal de data nog steeds beschikbaar zijn voor jullie indien je deze al geaccepteerd hebben. Updates zoals wijziging van de titel zullen wel niet meer doorkomen.
Door op de knop 'Accepteer automatisch' te klikken, kan je gaan bepalen van welke clubs je gedeelde data automatisch wenst te accepteren.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)