Teams

Bijgewerkt door Amber De Smet

Op deze plek gaan we onze verschillende ploegen aanmaken. 

Nieuw team toevoegen

Door op de groene knop 'toevoegen' te klikken kan je een nieuw team aanmaken. Er opent zich onmiddellijk een pop-up waarin je alle informatie van het team kan invullen. De naam, leeftijd en geslacht van het team spreken voor zich. Deze moet je dan invullen voor elk team. De volgende invulvelden zijn optioneel maar zijn wel zeer handig. Indien je deze zaken invult zullen ze standaard worden opgeladen bij het inplannen van een wedstrijd/training. Achteraf kan je dit per wedstrijd/training natuurlijk nog wijzigen.

Leden toekennen

Via de blauwe knop 'Leden toekennen' kan je bepalen welke spelers allemaal in deze ploeg zitten. Je kan er ook heel gemakkelijk spelers verwijderen uit een team.

API

Door op de groene API knop te klikken achter een bepaald team, kan je de koppeling maken met de wedstrijdkalender van dit team. Rechts zal er een nieuw kader tevoorschijn komen waar je het team kan synchroniseren met één of meerdere competities. Klik om te beginnen op de gele 'Aanpassen' knop. Koppel vervolgens het team in PSD met het juiste team in de API. Van zodra je een team (of teams) geselecteerd hebt, zullen alle competities die aan dit team (of teams) gekoppeld zijn worden toegevoegd in het invulveld 'Competitie'. Indien gewenst kan je steeds een bepaalde competitie verwijderen door te klikken op het kruisje ervoor. Klik ten slotte op 'Opslaan' om alle wedstrijden van deze competities in te laden voor dit team.

Het kan enkele minuten duren vooraleer de wedstrijden zijn ingeladen in het platform.

Je kan er ook voor kiezen om de wedstrijden manueel op te laden door te klikken op de blauwe knop 'Wedstrijden manueel opladen'. Er zal dan een pop-up openen waar je algemene informatie over de wedstrijden kunt gaan invullen zoals locatie, veld, veldbezetting, standaard kleedkamer en standaard kleedkamer bezoekers. Als je nadien een competitie kiest, zullen alle wedstrijden die aan deze competitie gekoppeld zijn worden getoond. Klik ten slotte op 'Opslaan' om al deze wedstrijden in te laden voor dit team.

Wedstrijdwijzigingen

Wanneer er in de API wijzigingen gebeuren aan de wedstrijd (adres, afgelasting, uurwijziging) dan krijgt iedereen die gekoppeld is aan deze wedstrijd (spelers en staff) hiervan een melding. Om deze wijzigingen te krijgen moet het team wel correct gekoppeld zijn.

Het is mogelijk dat een team in PSD (bv. U9) aan meerdere ploegen uit de API gekoppeld moet worden (bv. U9A & U9B). Dit is bijvoorbeeld het geval als je alle spelers U9 in 1 team zet en voor dit team alle wedstrijden van de U9A en de U9B wenst in te laden. Je dient dan beide teams te selecteren in de API. De competities van beide teams zullen dan automatisch worden toegevoegd en ingeladen voor team U9 in PSD.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)