Club gegevens

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Soms wijzigen bepaalde club gegevens gedurende het seizoen of bij aanvang van een nieuw seizoen. Indien één van de volgende zaken wijzigt gelieve ons hiervan dan op de hoogte te stellen via info@prosoccerdata.com.

  • Club logo: graag ook meteen het nieuwe logo doorsturen in .png formaat

  • SPOC (Single Point Of Contact)

  • Fusie met een andere club

Daarnaast kunnen jullie volgende zaken zelf wijzigen in het platform:

  • Facturatie gegevens: meer info kan je hier terugvinden

  • PSD Administrator: meer info kan je hier terugvinden


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)