Administratieve gegevens van spelers & staffleden toevoegen

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Via de mobiele app is het mogelijk om bepaalde administratieve gegevens van spelers en staffleden toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Via 'Mijn club' kan je op 'Mijn team' klikken en vervolgens doorklikken naar een speler of stafflid. Door bovenaan rechts op het potloodje te klikken kan je gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Algemeen

In deze tab kan je een profielfoto toevoegen van de speler of het stafflid. Klik hiervoor op het potloodje in het midden van de cirkel die leeg is of waar er reeds een foto staat. Je hebt nu de keuze om een nieuwe foto te maken of één te selecteren uit je bibliotheek. Daarnaast kan je ook een bestaande profielfoto verwijderen. Verder kan je in deze tab ook de geboortedatum toevoegen of wijzigen en de voorkeursvoet van de speler ingeven.

Contactgegevens

In deze tab kan je e-mailadressen en telefoonnummers toevoegen, wijzigen of verwijderen. Om een e-mailadres toe te voegen, vul je de naam en het e-mailadres in en klik je vervolgens bovenaan rechts om op te slaan. Het ingevulde e-mailadres kan je aanpassen door op het e-mailadres te klikken en de aanpassing door te voeren. Je kan een e-mailadres verwijderen door de velden e-mailadres en naam te wissen. Je kan dezelfde acties doorvoeren voor telefoonnummers.

Adres

In de deze laatste tab kan je het adres van de speler of het stafflid toevoegen, wijzigen of verwijderen. Om het adres toe te voegen, vul je de straat, het huisnummer, de gemeente en de postcode in en druk je vervolgens bovenaan rechts om op te slaan. Het ingevulde adres kan je aanpassen door op bijvoorbeeld de straat te klikken en de aanpassing door te voeren. Je kan een adres verwijderen door de velden te wissen.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)