Facturatie

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Via deze pagina krijg je een overzicht te zien van de facturatiegegevens van je club. Volgende informatie wordt weergegeven:

  • Naam: officiële naam van de club

  • BTW-nummer: het BTW-nummer waaronder de club geregistreerd staat

  • Naam contactpersoon: de naam van de verantwoordelijke voor de facturatie

  • Adres: het adres van de club

  • E-mailadres: het e-mailadres waarnaar de facturen gestuurd worden

Indien deze gegevens niet correct of gewijzigd zijn, kan je ze aanpassen door op de gele 'Aanpassen' knop te klikken. Zorg er steeds voor dat je een correct en bestaand BTW-nummer invult.

Aan de rechterkant kan je alle facturen terugvinden met bijkomende informatie zoals de datum van de factuur, het bedrag en de referentie. Door op 'Download factuur' te klikken, kan je bovendien de factuur ook downloaden indien gewenst.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)