Bestellingen opvolgen

Bijgewerkt door Amber De Smet

Wanneer spelers een bestelling plaatsen via het platform, kan je deze bestellingen opvolgen in de sectie 'Bestellingen'. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen openstaande en geleverde bestellingen.

Openstaande bestellingen

In deze tab kan u alle openstaande bestellingen van de spelers zien. Klik op een specifieke bestelling om de bestelgegevens te bekijken. Wanneer een artikel of alle artikels van de bestelling geleverd worden, vink je simpelweg het vakje rechts van het artikel aan. Vervolgens klik je op de groene knop 'Leveren'. Als alle artikels van een bestelling geleverd zijn, zal de bestelling automatisch verplaatst worden naar de tab 'Geleverd'.

Als de bestelling aangepast moet worden, klik je op de gele knop 'Verander pakket'. Je kan dan de maten van een bepaald artikel gaan wijzigen. Indien de bestelling verwijderd mag worden, klik je op de rode knop 'Verwijder bestelling'.

Geleverde bestellingen

Deze lijst bevat de geschiedenis van de geleverde bestellingen. Als er een fout gemaakt is, kan je een levering altijd annuleren door een bepaald artikel af te vinken. De bestelling zal hierdoor automatsich teruggeplaatst worden naar de openstaande bestellingen. 


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)