Overzicht

Bijgewerkt door Amber De Smet

Overzicht totalen

Via deze pagina krijg je een overzicht van alle inkomstenposten en een algemeen beeld over welk bedragen nog open staan en welke reeds betaald zijn. Je kan deze lijst ook gaan exporteren naar Excel door op de groene button rechtsboven te klikken.

Facturen

In de 2e tab 'Facturen' of door het doorklikken op de inkomstenpost onder 'Overzicht totalen' krijg je een gedetailleerd overzicht van de inkomstenpost en van alle leden die reeds een betalingsverzoek hebben ontvangen.

Filters
  • Status: je kan gaan filteren op de verschillende statussen.

  • Team: je kan gaan filteren op de verschillende teams.

  • Inkomstenpost: je kan gaan filteren op de verschillende inkomstenposten.

  • Snel zoeken: je kan gaan zoeken op een clublid of een factuurnummer.
Status

Er zijn 4 verschillende statussen mogelijk:

  • In afwachting: het clublid heeft de factuur ontvangen, maar heeft deze nog niet (helemaal) betaald.

  • Betaald: de factuur is helemaal betaald.

  • Te laat: de betaling is nog niet in orde gebracht na de uiterste betaaldatum.

  • Gecrediteerd: de factuur werd gecrediteerd en het clublid zal deze factuur dus niet betalen (mogelijks is deze factuur dus niet meer van toepassing voor het lid of werd er een nieuwe, aangepaste factuur aangemaakt).
Exporteren

Via de groene button rechtsboven kan je facturen exporten naar een excel-bestand. Je kan zelf kiezen welke export je wenst door te filteren op status, teams, inkomstenpost en laatste betaling.

Creditnota's

In de 3e tab krijg je een overzicht van alle creditnota's die werden aangemaakt. Hier krijg je alle informatie te zien van de factuur zelf, alsook van de creditnota die werd opgemaakt. Aan de rechtse kant kan je ook de reden terugvinden waarom er een creditnota werd opgemaakt.

Status

Er zijn 2 verschillende statussen mogelijk:

  • Open: er werd een creditnota opgemaakt, maar verder is hier nog niets ondernomen.

  • Afgehandeld: het factuurbedrag werd terugbetaald of er dient verder geen actie ondernomen te worden.

De status kan je wijzigen van 'Open' naar 'Afgehandeld' door op het clublid te klikken en 'Markeer als terugbetaald' aan te geven.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)