Accommodaties

Bijgewerkt door Amber De Smet

Op deze pagina gaan we instellen op hoeveel locaties je teams spelen, hoeveel velden en kleedkamers er zijn op elke locatie en of er eventueel andere ruimten zijn die jullie beschikbaar willen stellen voor de planning. 

Locaties

Een locatie toevoegen is eenvoudig. Je klikt op de groene knop 'Toevoegen' en je vult de naam en adres van je locatie in.

Velden

Van zodra je een locatie hebt aangemaakt kan je beginnen met de velden toe te voegen aan je locatie. Dit doe je door op de groene knop 'Velden' te klikken. Rechts zal er een nieuw kader openen waar je de velden kan toevoegen. 

Bij het toevoegen moet je het type veld aangeven en of het een wedstrijdveld en/of trainingsveld is. Als je trainingsveld of wedstrijdveld niet aanvinkt dan zal je daar ook respectievelijk geen trainingen of wedstrijden op kunnen inplannen. 

Kleedkamers

Door op de blauwe knop te klikken kan je de kleedkamers toevoegen die je ter beschikking hebt op de locatie. Dit gebeurt op dezelfde manier als de velden. 

Andere Ruimten

De paarse en laatste knop zorgt ervoor dat je verschillende ruimten kan toevoegen die op de locatie beschikbaar zijn. Typische voorbeelden zijn vergaderruimten, cafetaria, ... Deze ruimten kan je vervolgens gebruiken bij het inplannen van activiteiten. 


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)