Accommodatie

Bijgewerkt door Amber De Smet

In de tab 'Accommodatie' kan je de bezetting terugvinden van je accommodatie (velden, kleedkamers en andere ruimten). Indien je niet zeker bent of de gewenste accommodatie vrij is kan je dit op deze pagina bekijken. Op deze pagina kan je ook de training, wedstrijd of activiteit van veld, kleedkamer of ruimte wijzigen door erop te klikken.​

​Voor de velden kan je ook onmiddellijk bekijken welk deel van het veld al gereserveerd is. ​​De training kan 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 of de hele kolom innemen, dit komt overeen met de bezetting van het veld.

Toevoegen van een activiteit

Het is ook mogelijk om vanuit deze pagina een training, wedstrijd of activiteit te gaan inplannen. Per accommodatie kan je zien welke (delen van) velden, kleedkamers of andere ruimten nog vrij zijn op een bepaald tijdstip. Een activiteit voeg je toe door een tijdstip te selecteren in de gewenste kolom. Automatisch zal het grootst mogelijke deel van het terrein worden ingepland. Dit kan je nog wijzigen in de tab 'Terreinplanning'.

Standaard instellingen

Bij het toevoegen van een nieuw team kan je de bezetting standaard invullen voor zowel wedstrijden als trainingen.

  1. Wedstrijden

Via Controlepaneel > Instellingen > Pre-setup > Teams > Aanpassen > Wedstrijden kan je de standaard instellingen ingeven voor de wedstrijden. Hierin kan je vervolgens aangeven in welke tijdspanne dit team het veld en de kleedkamers zal gebruiken.

  1. Trainingen

Via Controlepaneel > Instellingen > Pre-setup > Teams > Aanpassen > Trainingen kan je de standaard instellingen ingeven voor de trainingen. Hierin kan je ook de tijdspanne van de veld- en kleedkamerbezetting gaan invullen voor elke training dat je gaat aanmaken voor dat team.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)