Maak een nieuw seizoen aan

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Alles wat een medewerker rapporteert, is gekoppeld aan een bepaald seizoen. Daarom is het belangrijk dat men na elk afgelopen seizoen een nieuw seizoen aanmaakt. Hierdoor kunnen nieuwe rapporten op de juiste manier gecategoriseerd worden. U maakt een nieuw seizoen aan door naar de Instellingen sectie van het Controlepaneel te gaan en vervolgens op 'Seizoensovergang' te klikken. Klik daarna op de groene 'Toevoegen' knop.

Belangrijk is dat het nieuwe seizoen onmiddellijk volgt op het vorige seizoen (zoals in het voorbeeld hierboven). Er mogen dus geen dagen tussen zitten, anders gaat alle info in die tussenperiode niet zichtbaar zijn.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)