Formulieren

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Via deze tab kan je formulieren gaan opstellen voor bijvoorbeel talentdagen of testperiodes waarna je deze formulieren kan openstellen op de clubwebsite zodat geïnteresseerden dit kunnen invullen. De ingevulde formulieren zullen dan meteen zichtbaar zijn in de tab 'Aanvragen'.

Om een nieuw formulier aan te maken, kan je klikken op de 'Toevoegen' button. Er zal een popup openen waar je de info voor het nieuwe formulier kan ingeven en op bevestigen kan klikken:

  • Naam: naam van het formulier

  • Beschrijving: extra info dat zichtbaar zal zijn op het formulier

  • Confirmatie-boodschap: de boodschap die de mensen zullen zien na het invullen van het formulier

  • Publiceren van: de data waartussen het formulier gepubliceerd zal worden

  • Testperiode: de data van de testperiode waarvoor ze zich kunnen inschrijven via dit formulier

  • Geslacht: voor welk geslacht is de testperiode

  • Geboortedatum: voor spelers van welke leeftijd is de testperiode

Door nu op de groene button achter het aangemaakte formulier te klikken, kan je de taal van het formulier kiezen. Het formulier zal worden geopend in een nieuw tabblad waarna je de URL kan gebruiken op de clubwebsite. Van zodra er een nieuwe aanvraag is ingediend zal dit zichtbaar worden in de kolom '# Aanvragen'. Door op de blauwe knop te klikken achter een formulier zal je alle aanvragen te zien krijgen in de tab 'Aanvragen'.

Indien je alle ingevulde info van een speler wenst te zien, kan je op de gele button klikken. Er zal een popup openen waar je alle info kan raadplegen van de speler. Wens je de aanvraag te verwijderen dan kan je het vakje voor de speler aanvinken en vervolgens op de rode button 'Verwijderen' klikken. Als je de speler wenst toe te laten tot de testperiode dien je te klikken op het vinkje achter de speler. De speler zal dan automatisch bij testperiodes komen te staan waaruit je verder kan werken.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)