Persoonlijke drive

Bijgewerkt door Amber De Smet

Dankzij deze module kan je individuele documenten opladen en mappen aanmaken. Je kan deze mappen en documenten vervolgens gaan delen met andere clubleden. Dit kunnen bijvoorbeeld bepaalde nota's of te volgen richtlijnen zijn, maar evengoed media artikels of het clubreglement

Map aanmaken

Om een map aan te maken, klikt u op de groene 'Toevoegen' knop, selecteer je 'Map' en geef je vervolgens een naam aan de map. Als je een subfolder wilt maken, klik je eerst op de hoofdmap en herhaal je de vorige actie.

Bestand uploaden

Klik bovenaan op de groene 'Toevoegen' knop en selecteer 'Document'. Je kan nu een bestand dat je wenst op te laden selecteren op je computer.

De maximale bestandsgrootte is 20MB!

Om een bepaalde map of een bepaald document te gaan aanpassen of verwijderen klik je op de rechtermuisknop en selecteer je vervolgens 'Aanpassen' of 'Verwijderen'.

Map of document delen

Om een bepaalde map of een bepaald document te delen, klik je op de rechtermuisknop en selecteer je 'Delen'. Je kan dan gaan aangeven om de map of het document te delen met een individu, een team, een groep of iedereen. Bovendien kan je ook differentiëren tussen enkel leesrechten of ook schrijfrechten. Gebruikers die schrijfrechten hebben zullen documenten kunnen toevoegen en verwijderen in de gekozen map.

Indien je een map met verschillende documenten wenst te delen, voeg je best eerst alle documenten toe alvorens deze map te delen. Zo zullen de gebruikers maar 1 melding ontvangen, terwijl ze anders elke keer dat er een nieuw document wordt toegevoegd aan de map een melding ontvangen.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)