Extra velden

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Via deze tab kan je zelf custom velden gaan toevoegen die jullie wensen te gebruiken op het clubplatform voor de volgende zaken:

 • Spelers: extra velden die ingevuld kunnen worden in Administratie > Spelers en op het spelersprofiel

 • Medewerkers & Contactpersonen: voeg custom velden toe die zichtbaar zullen zijn in Administratie > Medewerkers & Contactpersonen en op het medewerkers/contactpersonen profiel

 • Trainingen: extra velden die kunnen ingevuld worden in de trainingsvoorbereiding

 • Wedstrijden: extra velden die kunnen ingevuld worden in het wedstrijdbeheer

 • Activiteiten: extra velden die kunnen worden ingevuld bij het toevoegen van een activiteit

 • Scoutingsopdrachten: extra velden die kunnen worden ingevuld bij het toevoegen van een scoutingsopdracht

 • Toernooien: extra velden die kunnen worden ingevuld bij het toevoegen van een externe toernooi editie

Om een nieuw custom veld toe te voegen kan je op de groene knop 'Toevoegen' klikken in de gewenste tab. Er zal vervolgens een pop-up verschijnen waar je een naam kan invullen voor het custom veld, een type, voor wie het custom veld zichtbaar mag zijn en een API sleutel.

Type

We maken een onderscheid tussen de volgende types:

 • Tekst: kies dit type indien je vrije tekst wenst in te vullen

 • Tekstveld: kies dit type indien je vrije tekst met verschillende regels wenst in te vullen

 • Datum: met dit type kan je een datum ingeven

 • Numeriek: met dit type kan je een numerieke waarde ingeven

 • Keuzelijst (enkel): gebruik dit type als je een keuzelijst wilt waaruit je maar 1 optie kan kiezen

 • Keuzelijst (meerdere): gebruik dit type als je een keuzelijst wilt waaruit je meerdere opties kan kiezen

 • Ja/Nee: kies dit type als je voor het custom veld wil werken met Ja of Nee

Zichtbaar voor

Hier kan je aangeven of het custom veld zichtbaar dient te zijn voor de staffleden en/of spelers. Indien je bijvoorbeeld voor een custom veld onder de tab 'Trainingen' spelers aanduid bij de 'zichtbaar voor' dan zullen de spelers die gelinkt zijn aan die training het custom veld kunnen zien. Als je dit veld leeg laat dan zal het custom veld enkel zichtbaar zijn voor de gebruikers die het recht hebben om dit veld aan te passen.

API sleutel

Deze sleutel kan je gebruiken voor de Narrowcasting module of de Club API via de volgende parameter: .custom["key"]


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)