Subcategorieën

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Via deze tab kan je subcategorieën voor de leeftijdscategorie gaan toevoegen. Deze kunnen gebruikt worden in de scouting module om bij de scoutingsopdrachten de leeftijdscategorie van een team specifieker te gaan benoemen. Ook in de administratie module kan je bij externe spelers naast hun leeftijdscategorie hun subcategorie toevoegen.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)