Speler ratings

Bijgewerkt door Silvio Di Mattia

Wanneer je een speler rating wilt toevoegen in het wedstrijdverslag dan kan je hier de waardeladder bepalen en de waarde van de cijfers. Door op de groene knop 'Toevoegen' te klikken kan je een nieuwe waarde toevoegen. Je kan onmiddellijk de waarde noteren in de gewenste taal. Vergeet dit echter ook niet te vertalen naar de andere gebruikte talen binnen de club door op de wereldbol te klikken. Je kan klassiek werken van 1 tot en met 10 maar je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld van 1 tot en met 3 te werken.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)