Redenen van afwezigheid

Bijgewerkt door Amber De Smet

Wanneer je als trainer wilt noteren dat een speler afwezig was of als speler/ouder wilt aangeven dat je niet kan komen naar de training of wedstrijd, moet je altijd een reden aangeven. De verschillende redenen kan je via deze tab instellen. 

Door op de groene knop 'Toevoegen' te klikken kan je een nieuwe reden toevoegen. Je kan de reden onmiddellijk in de standaardtaal van het platform invullen. Daarnaast heb je ook de optie om een vertaling toe te voegen. 

Ten tweede kan je aanvinken of de speler al dan niet verwacht zal worden op een training, wedstrijd of activiteit. 

  • Indien Ja: de afwezigheid zal worden opgenomen in de aanwezigheidsstatistieken. De speler kan voorafgaand aan een training, wedstrijd of activiteit enkel de redenen van afwezigheid selecteren die op verwacht = ja staan.

  • Indien Nee: de afwezigheid zal niet worden opgenomen in de aanwezigheidsstatistieken. Deze mogelijkheid is enkel door de trainer in te vullen na afloop van de training. 

Wanneer je een reden van afwezigheid gaat aanpassen van Ja naar Nee zullen alle afgelopen statistieken (uit het verleden) meteen worden aangepast. Voorbeeld: Keeper Jan Janssens was afwezig op de groepstraining van 10/09 omwille van keepertraining. Indien reden als 'Verwacht = Ja' staat zal deze afwezigheid meegeteld worden in zijn statistieken. Wanneer de afwezigheidsreden keepertraining als 'Verwacht = Nee' staat zal de afwezigheid niet meegeteld worden in zijn statistieken.

Daarnaast kan je een reden van afwezigheid als standaard instellen. Wanneer je hier een reden van afwezigheid als standaard gaat markeren, dan zal deze reden ALTIJD gebruikt worden wanneer je een speler via de individuele planning afmeldt voor een activiteit.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)