Uitblinkers

Bijgewerkt door Amber De Smet

Een trainer kan in zijn wedstrijdverslag in de tab 'Scouting' aangeven welke speler van de tegenstander indruk maakte. Al deze spelers zullen zichtbaar zijn in de tab 'Uitblinkers'. De trainer zal de uitblinkers ook een prestatie en potentiële rating moeten geven. Deze rating zal ook zichtbaar zijn in het spelersbestand.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)