Speler

Bijgewerkt door Amber De Smet

Via deze tab kan je de resultaten van de spelers gaan opvolgen. Selecteer bovenaan een speler wiens resultaten je wenst te bekijken. Via de filter rechts kan je bepalen welke fysieke testen je wenst te zien van deze speler. Als laatste kan je klikken op de groene knop 'Benchmark' om de gewenste benchmark in te stellen. Zo kan je bijvoorbeeld de resultaten van de geselecteerde speler gaan vergelijken met alle spelers van zijn team, met alle spelers die op dezelfde positie spelen of met een speler in het bijzonder. Vervolgens krijg je per test een overzicht van de resultaten van de speler en van de benchmark. De evolutie wordt ook weergegeven in een grafiek.

Resultaten vergelijken

Je kan de resultaten die werden ingevuld in de Performance module ook gaan vergelijken op het spelersprofiel van een speler onder de tab 'Performance'.

Via de kolom aan de linkerkant kan je de resultaten van de speler gaan vergelijken met een benchmark. Deze kan je instellen op basis van een volledig team, geboortejaar of positie. Dit is telkens een gemiddelde van alle resultaten van de gekozen benchmark. De linkse grafiek en tabel is een vergelijking tussen het laatste resultaat van de speler en de gekozen benchmark. De rechter grafiek en tabel is een vergelijking tussen het laatste resultaat van de speler en de resultaten van zijn vorige test. Wanneer je op de datum klikt kan je een datum ingeven waarop er een voorafgaande test heeft plaatsgevonden. Indien er op die dag geen test was zal er automatisch gezocht worden naar een resultaat die het dichtste aanleunt bij de gekozen datum.

Berekening van de percentages gebeuren op basis van volgende formule:
(waarde - slechtste waarde) / (beste waarde - slechtste waarde)


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)