Zelfevaluatie

Bijgewerkt door Silvio Di Mattia

Overzicht zelfevaluaties

Een overzicht van de zelfevaluaties kan je terugvinden via Evaluaties > Zelfevaluatie, deze kan je zowel bekijken bij Overzicht spelers als bij Overzicht medewerkers.

Zelfevaluaties die nog niet werden ingevuld door de speler of door de medewerker krijgen een rode achtergrond.

Zelfevaluaties aanmaken

Via 'Toevoegen' kan je zelfevaluaties gaan aanmaken. Dit is op dezelfde manier hoe je een standaard evaluatie gaat aanmaken, maar nu heb je de mogelijkheid om 'Zelfevaluatie' aan te vinken.

Voor een zelfevaluatie kan je een nieuw Evaluatietype aanmaken via Evaluaties > Instellingen maar kan je ook de evaluatietypes gebruiken die worden ingevuld door de staffleden.

De zelfevaluatie kan enkel ingevuld worden door de persoon (speler of stafflid) waarvoor de zelfevaluatie is aangemaakt.
Zodra je een zelfevaluatie gaat toevoegen krijgt de speler of stafflid hiervan een notificatie.

Zelfevaluaties invullen

De zelfevaluatie werd aangemaakt, hiervan krijgt de speler of medewerker een notificatie in het platform en via e-mail.

De zelfevaluatie kan ingevuld worden door op de notificatie te klikken of via het spelersprofiel (op je naam klikken rechtsboven > Mijn profiel).

Evaluaties kunnen ENKEL ingevuld worden via het platform en NIET via de mobiele applicatie.

Op je profiel krijg je een overzicht van alle evaluaties:

  • Evaluatie door staff: Enkel de evaluaties die door een stafflid zijn gedeeld met jou

  • Zelfevaluatie: Alle zelfevaluaties die aangemaakt werden voor jou

Door op een evaluatie te klikken kan je deze gaan invullen (zelfevaluatie) of bekijken (evaluatie door stafflid). Eens je een zelfevaluatie hebt ingevuld zal de achtergrond wijzigen in het wit.

Statistieken zelfevaluatie

Je kan net als bij evaluaties ook zelfevaluaties gaan vergelijken met elkaar (zowel op team- als op spelerniveau). Klik hier voor meer info.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)