Statistieken

Bijgewerkt door Silvio Di Mattia

Resultaten worden enkel getoond wanneer de variabele een sterwaardering of een score heeft.

Team

Hier krijg je een overzicht van alle evaluatiestatistieken op teamniveau. Bovenaan ga je bij de filters het team invullen alsook het evaluatietype.

Vervolgens kan je de algemene resultaten gaan bekijken onder 'Totaal' (het totaal van elke categorie) of kan je de resultaten per categorie gaan opvragen. Hier kan je ook gaan rangschikken op totaal of op de procentuele score van de categorie.

De resultaten worden aan de rechtse kant in een grafiek gevormd. Wanneer je hierover hovert zie je het gemiddelde alsook het resultaat per speler. Onderaan de grafiek kan je gaan filteren op een categorie of op de specifieke vaardigheden.

Individueel

Hier krijg je een overzicht van alle evaluatieresultaten op individueel niveau. In de eerste selectbox kan je ofwel staff ofwel een team selecteren afhankelijk of je de individuele statistieken wenst te zien van een stafflid of van een speler van een bepaald team. Kies daarnaast het evaluatietype en de juiste evaluatie.

Bij Vergelijking met vorige evaluatie krijg je de algemene resultaten van twee verschillende evaluaties (wanneer je deze rechtsboven onder 'Evaluatie om mee te vergelijken:' gaat invullen). Je kan hierover hoveren zodat je de resultaten kan zien per categorie.

Aan de rechtse kant heb je Evaluatie geschiedenis waar alle evaluaties van het aangegeven evaluatietype worden weergegeven waardoor je meteen de progressie (of degressie) kan bekijken en vergelijken.

De Sterke punten zijn de drie beste vaardigheden waarop de persoon scoort, de Zwakke punten zijn de drie minste vaardigheden waarop de persoon scoort. Tussen de haakjes staat ook de categorie aangeduid waarin deze vaardigheid is geëvalueerd.

Bij Vergelijking tussen evaluaties krijg je een overzicht van alle categorieën en vaardigheden van de huidige evaluatie en de evaluatie waarmee je deze wilt gaan vergelijken.

Links van de balk krijg je het resultaat van de huidige evaluatie, rechts die van de evaluatie waarmee je deze vergelijkt. Wanneer je huidige resultaten beter scoren dan de vorige evaluatie zal de balk geel kleuren, andersom zal de balk blauw kleuren.

Vergelijk spelers

Op deze pagina kan je twee verschillende spelers hun evaluatie gaan vergelijken.

Bovenaan de pagina dien je de spelers, het evaluatietype en de evaluatie in te vullen. Zodra deze parameters zijn ingevuld krijg je:

  • Algemeen overzicht: Een overzicht van de resultaten per categorie (als je hovert over de bullets krijg je de algemene scores te zien)

  • Evaluatie geschiedenis: Een overzicht van de resultaten van alle evaluaties van het ingevulde evaluatietype

  • Vergelijking tussen evaluaties: Een overzicht van alle vaardigheden per categorie van beide spelers.

Links van de balk krijg je het resultaat van de eerst vernoemde speler, rechts die van de tweede vernoemde speler. Wanneer de speler aan de linkse zijde beter scoort dan de de speler aan de rechter zijde zal de balk geel kleuren, andersom zal de balk blauw kleuren.

Custom

Op deze pagina, in de eerste selectbox, specificeert u voor welk hoofdtype u resultaten wilt zien: speler, keeper, scouting, school of staff. Afhankelijk van het gekozen hoofdtype, heb je de volgende opties in de tweede selectbox:

  • Speler: Teams, Groepen, Leden

  • Keeper: Teams, Groepen, Leden

  • Scouting: Spelers

  • School: Groepen, Spelers

  • Staff: Teams, Groepen, Leden
Het is mogelijk om meerdere opties te selecteren!

Ten slotte kiest u in de laatste selectbox het evaluatietype om een overzicht te krijgen van de resultaten van de laatste evaluatie voor elk geselecteerd individu. De grafieken op deze pagina zijn dezelfde als die op de pagina teamstatistieken.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)