Club overzicht

Bijgewerkt door Niels Mosselmans

Via deze pagina krijg je een mooi overzicht van hoeveel keer het scoutingsdepartement een bepaalde club en leeftijdscategorie aan het werk heeft gezien. Op basis hiervan kan de hoofdscout nieuwe scoutingsopdrachten gaan toekennen om een zo goed mogelijke covering te hebben over de teams in de buurt.

Door op een bepaalde leeftijdscategorie te klikken kan je de tabel gaan sorteren om te zien welke clubs je het meest aan het werk hebt gezien. Je kan ook de filter knop gebruiken om te filteren op een leeftijdscategorie, een bepaalde periode of een bepaalde scout.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)