Hoe video taggen?

Bijgewerkt door Silvio Di Mattia

Van zodra je een palette hebt aangemaakt, kan je starten met het taggen van video's. Dit doe je door in de tab 'Acties/Labels op de gele knop 'Begin met taggen' te klikken.

Wanneer je de video afspeelt, kan je starten met het taggen van de verschillende fragmenten door eenvoudig op een actie te klikken in het palette. De tags worden toegevoegd onderaan de video en de naam van de labels worden ook weergegeven in de tijdsbalk.

Wanneer je op de Play knop klikt voor de tag krijg je alle fragmenten te zien van de video met die tag.

Tag wijzigen

Je kan een tag wijzigen door op de tag onder de video rechter muisknop te klikken.

  1. Aanpassen: De naam van de tag wijzigen of labels en spelers toevoegen aan de tag
  2. Verwijderen: De tag verwijderen
  3. Clip aanmaken: Een clip maken van de tag

Wanneer je klikt op de drie horizontale streepjes voor de tag, kan je de actie ook gaan verschuiven in de video.

Tag zoeken

Je kan tags zoeken in de video door onder Acties/Labels te gaan zoeken naar de actie, het label, de auteur of de speler. Wanneer je klikt op 'Zoek acties' krijg je alle acties te zien van de filters die werden ingevuld.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)